top of page

Botaniska sällskapet i Stockholm i korthet

Föreningens verksamhet

Det brukar gå fint att delta även om man inte kan något om växter och inte känner någon; oftast är det ingen deltagaravgift och inget krav på medlemskap.
De flesta inomhusarrangemang är på Stockholms universitet.

Vi ordnar:

Exkursioner - ibland besöks intressanta platser, ibland finns ett tema t ex en viss växtgrupp. Det brukar bli tillfälle att äta medhavd matsäck. Går turen med bil är samåkning standard.

Föredrag - oftast med bildvisning - kan exempelvis handla om en svår eller spännande växtgrupp, en nyutkommen flora eller en resa. Vanligen erbjuds fika till självkostnadspris.

P3020467.JPG
Om: Om oss
bottom of page